Porady
Urlop wypoczynkowy – jak udzielać?

Urlop wypoczynkowy – jak udzielać?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, posiada szereg praw, które muszą zostać spełnione przez jego pracodawcę. Jednym z nich jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Tego rodzaju urlop jest niezbywalnym przywilejem pracownika. Oznacza to, że obowiązek jego udzielenia leży po stronie pracodawcy. W jaki sposób należy udzielać zaległego urlopu wypoczynkowego? Przeczytaj nasz tekst lub zajrzyj na stronę: http://ksiegowy.gliwice.pl/zalegly-urlop-do-wykorzystania-do-30-wrzesnia/, by znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Czym jest urlop wypoczynkowy?

Według przepisów, które są stanowione przez prawo pracy, urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi zgodnie z planem urlopu, w tym roku, w którym dany pracownik uzyskał prawo do urlopu. Sam plan urlopu powinien zostać stworzony przez pracodawcę, na podstawie wniosków urlopowych pracowników. Pracodawca jest zobowiązany również zapewnić właściwy tok pracy w przedsiębiorstwie. Z tego też powodu może dojść do sytuacji, w której termin urlopu, z uwagi na szczególnie ważne potrzeby pracodawcy, może zostać zmieniony. Dotyczy to przede wszystkim, kwestii takich jak poważne zakłócenia normalnego trybu pracy. Skutkiem może być to, że pracownik stanie się posiadaczem zaległego urlopu.

Kiedy urlop wypoczynkowy będzie zaległy?

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Oznacza to, że jeśli pracownik nie wykorzysta go do dnia 31 grudnia, wówczas z nadejściem nowego roku, taki urlop staje się urlopem zaległym.

Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, pracodawca ma czas na udzielenie zaległego urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego. To dla niego szczególnie ważna kwestia, ponieważ nie wywiązanie się z tego grozi konsekwencjami w postaci grzywny, nawet do 30 tys. złotych. Ponadto pracownik może żądać również ze strony swojego pracodawcy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zasady naliczania okresu urlopu wypoczynkowego

Prawo do tego rodzaju urlopu mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Niestety dotyczy to jedynie tego jednego rodzaju umowy i w przypadku umów cywilno-prawnych, nie można liczyć na tego rodzaju świadczenie.

Sam wymiar urlopu może być dwojaki i wynosić 20 lub 26 dni. To ile dni przysługuje danemu pracownikowi, zależy od jego stażu pracy. Osoby pracujące krócej niż 10 lat, mogą liczyć na 20 dni, natomiast pracujący minimum 10 lat, na 6 dni więcej. Co ważne do okresu pracy wlicza się również okres nauki. W najlepszej sytuacji znajdują się absolwenci studiów wyższych, ponieważ mogą oni wliczyć do stażu pracy aż 8 lat. W takich sytuacjach warto skorzystać z fachowej pomocy jak księgowa Gliwice, która będzie wyliczać i nadzorować urlop wypoczynkowy dla pracowników.

Jednak nie tylko studenci zyskują lata pracy podczas trwania nauki. Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych są to 3 lata, techników 5 lat, szkół ogólnokształcących 4 lata, natomiast szkół policealnych 6 lat stażu pracy.

Usługi rachunkowe w Gliwicach pomogą z rozliczaniem urlopu wypoczynkowego

Udzielanie i rozliczanie urlopu wypoczynkowego leży w interesie zarówno pracodawcy jak i pracownika. W celu uzyskania gwarancji właściwego funkcjonowania firmy, warto skorzystać z usług biura rachunkowego w Gliwicach. Usługi rachunkowe w Gliwicach prowadzą zarówno dokumentację płacową jak i kadrową. Prowadzenie tego typu spraw, wymaga dużej wiedzy oraz poświęcenia sporej ilości czasu i dlatego usługi rachunkowe w Gliwicach, będą doskonałym wyborem dla każdego przedsiębiorstwa, które nie chce zatrudniać dodatkowej osoby na etacie. Wiąże się to bowiem z generowaniem dodatkowych kosztów w postaci wypłaty wynagrodzenia oraz związanych z tym składek. Usługi rachunkowe w Gliwicach pozwalają na znaczne ograniczenie tego rodzaju kosztów i uzyskanie solidnego partnera w prowadzeniu niełatwych spraw związanych z prawem pracy i prawem podatkowym.

Dowiedz się więcej jak wyglądają wczasy pod gruszą w 2021r.

1

1 thoughts on “Urlop wypoczynkowy – jak udzielać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *