Biznes
Egzamin SEP online jak wygląda?

Egzamin SEP online jak wygląda?

SEP jest pozarządową organizacją, która zrzesza wszystkich elektryków z kraju. Certyfikaty SEP są informacją dla pracodawcy, że osoba posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności z zakresu elektryki.

Jak wygląda egzamin SEP online?

Warto pamiętać, że ważne są międzynarodowe standardy jakości oraz wymogi, jakim musi sprostać kandydat. Wiele osób nie wie, jak wygląda egzamin sep online oraz że trzeba odbyć obowiązkowe szkolenie. Głównym celem kursu jest właściwe przygotowanie uczestnika do kwalifikacyjnego egzaminu. Po jego zaliczeniu uzyskuje się uprawnienia SEP 1kV. Kurs jest ułożony w ten sposób, żeby uczeń zdobył kompleksową wiedzę z danej materii. Szczególnie ważna jest budowa i eksploatacja urządzeń oraz ochrona przeciwporażeniową. Osoba, która posiada uprawnienia, powinna również umieć korzystać z aparatury kontrolno-pomiarowej oraz znać reguły bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji.

Lekcje online stały się szczególnie popularne podczas pandemii. Obecnie można zdobyć uprawnienia elektryka bez wychodzenia z domu. Szkolenia przeprowadzane są głównie w formie wykładów video. Niezbędne jest posiadanie kamerki internetowej oraz mikrofonu. Warto również posiadać dobre łącze internetowe, które umożliwi swobodną naukę bez żadnych zakłóceń. Podczas wykładu mogą padać pytania do uczestników. Oczywiście bardzo ważna jest praca samodzielna, ponieważ liczba godzin wykładów jest ograniczona. Dlatego często wysyłane są pomoce naukowe w postaci prezentacji oraz nagrań. Egzamin SEP online odbywa się w formie ustnej. Jeżeli uczestnik kursu zdał go pozytywnie to Komisja Kwalifikacyjna, wydaje mu państwowe świadectwo potwierdzające kwalifikacje.

Wynik pozytywny egzaminu

Warto mieć na uwadze, że ukończenie kursu elektryka egzaminem z wynikiem pozytywnym jest ono ważne przez 5 lat. Nawet jeżeli nie uda się zdać egzaminu, to można do niego podejść ponownie po napisaniu odpowiedniego wniosku i dokonaniu opłaty egzaminacyjnej. Ciągły rozwój technologiczny sprawia, że uprawnienia SEP do 1kV nie mogą być wydawane bezterminowo. Należy zwrócić uwagę, że prawo elektryczne także cały czas się zmienia, dlatego wszyscy elektrycy muszą być na bieżąco z obowiązującymi przepisami. Zawód elektryka jest bezpieczny pod warunkiem, że przestrzega się panujących norm oraz zasad bezpieczeństwa. Żeby zapisać się na kurs trzeba:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • wykształcenie podstawowe.

Oczywiście uczestnik powinien również posiadać podstawowe wiadomości na temat elektroenergetyki. Szczególnie przydatne są prezentacje multimedialne, które ułatwiają przyswajanie wiedzy. Po zdobyciu uprawnień można przeprowadzać konserwację oraz montaż urządzeń prądotwórczych.

Dowiedz się rówieniż jak wygląda odnowienie uprawnień SEP.

1

1 thought on “Egzamin SEP online jak wygląda?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *